Всі уроки математики

«Алгебра і початки аналізу» І курс

Тема 1. Повторення

Урок 2:  Дійсні числа та обчислення


Цілі уроку: узагальнити та розширити знання учнів про дійсні числа; удосконалити вміння виконувати дії над дійсними числами.
Дати відповіді на запитання
Які числа називаються натуральними?
Натуральні числа – це числа, якими користуються при лічбі: один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять і так далі.
Множину всіх натуральних чисел зазвичай позначають буквою N.
Якщо до натуральних чисел приєднати число 0 та всі цілі від'ємні числа: 1,2,3,4,..., отримаємо множину цілих чисел. Цю множину зазвичай позначають буквою Z.
 Які числа називаються раціональними?
Якщо до множини цілих чисел приєднати всі звичайні дроби: 23;12;83 тощо, отримаємо множину раціональних чисел. Цю множину зазвичай позначають буквою Q.
Будь-яке ціле число m можна записати у вигляді дробу m1, тому правильним є твердження про те, що множина Q раціональних чисел — це множина, що складається з чисел вигляду mn;mn, де m,n — натуральні числа.
Які числа називаються ірраціональними? 
Ірраціональні числа — числа, що не є раціональними, тобто не можуть бути виражені відношенням цілих чисел

Основними діями з дійсними числами є дії додавання і множення. Для цих дій виконуються такі властивості (закони).

Властивості додавання дійсних чисел

     1. Для будь-яких дійсних чисел а і b існує число а + b, що є їх сумою.

     2. Переставна властивість: для будь-яких дійсних чисел а і b 

а + b = b + a.

     3. Сполучна властивість: для будь-яких дійсних чисел аb і c 

(а + b) + + (b + c).

     4. Існування протилежного числа: для будь-якого дійсного числа а існує число, протилежне до нього, яке позначають а 

і а + (–а) = 0. 

Для числа 0 протилежним є число 0.

     5. Властивість нуля: для будь-якого дійсного числа а  

 а + 0 = a.

Властивості множення дійсних чисел

     1. Для будь-яких дійсних чисел а і b існує число а × b, що є їх добутком.

     2. Переставна властивість: для будь-яких дійсних чисел а і b 

 × b = × a.

     3. Сполучна властивість: для будь-яких дійсних чисел аb і c 

(× b) × × (× c).

     4. Розподільна властивість: для будь-яких дійсних чисел аb і c 

(b) × × × c.

     5. Властивість числа 0: для будь-якого дійсного числа а   

а × 0 = 0.

     6. Властивість числа 1: для будь-якого дійсного числа а   

а × 1 = а.

     7. Існування оберненого числа: для будь-якого дійсного числа а, відмінного від 0, існує обернене до нього число, яке позначається   і  . 

Для числа 0 оберненого числа не існує.


Виконати вправи:

Домашня завдання 


І. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення:


1)   (42 + 37) + 58 =

2)   29 + (98 + 71) = 

3)   (215 + 818) + 785 =

4)   634 + (458 + 166) =

5)   183 + 732 + 268 + 317 =

6)   339 + 584 + 416 + 661=

7)   (15 083 + 1458) + (4917 + 6542) =

8)   (1654 + 18 135) + (7346 + 11 865) =

ІІ. Застосуйте властивості додавання при обчисленні:

1)   (146 + 322) + 178 =                

2)   784 + (179 + 116) =  

3) 625  + 481 + 75 + 219 =        

4) 427  + 88 + 203 + 102 = 


   Урок 3-4:  Відсоткові розрахункиЦілі уроку: узагальнити знання учнів про відсотки; удосконалити вміння виконувати вправи та розв'язувати задачі, що передбачають відсоткові розрахунки. 

Домашня завдання 
Розв’язати вправи:https://vseosvita.ua/test/start/zrd999