Публікації

Показано дописи з грудень, 2020

Тестові завдання з математики для учнів групи № 4, 7, 16

  Тестові завдання з Алгебри  1. Функція. Область визначення, множина значень функції. 2. Властивості арифметичного кореня n-го степеня. 3. Ірраціональні рівняння 4. Властивості степеня 5. Контрольна робота з Алгебри на тему:"Функції, їх властивості та графік" Тестові завдання з Геометрії 1. Аксіоми стереометрії.

Тестові завдання з математики для учнів групи № 3, 6, 9, 12, 22

  Тестові завдання з Алгебри 1. Показникові рівняння 2. Логарифм та його влластивості 3. Розв′язування логарифмічних рівнянь. 4. Тематична контрольна робота з Алгебри №1 Тестові завдання з Геометрії 1. Декартова система координат у просторі. 2. Вектори у просторі. Координати вектора. Додавання векторів та його властивості. 3. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів 4. Тематична контрольна робота з Геометрії №1.

Тестові завдання з математики для учнів групи № 2, 11, 19, 20

  Тестові завдання з Алгебри 1. Самостійна робота на тему: "Первісна" 2. Контрольна робота № 1. Інтеграл та його застосування 3. Повторення. Тема: "Степені".   Тестові завдання з Геометрії 1.Об'єм піраміди 2. Об’єм призми. 3. Об’єми геометричних тіл. 4. Cамостійна робота на тему: Об'єми геометричних тіл . 5. Тематична контрольна робота №1 з Геометрії .

Кут між векторами. Скалярний добуток векторів. Розв’язування задач.

Зображення
  ГЕОМЕТРІЯ Тема :    Координати і вектори в просторі Тема уроку:   Кут між векторами. Скалярний добуток векторів. Розв’язування задач. Означення.   Кутом між двома векторами , відкладеними від однієї точки, називається найкоротший кут, на який потрібно повернути один з векторів навколо свого початку до положення співнаправленості з іншим вектором. Основне співвідношення.   Косинус кута між векторами  дорівнює  скалярному добутку векторів , поділеному на добуток  модулів векторів . Формула обрахунку кута між векторами cos α  =  a · b | a |·| b | Приклади обрахунку кута між векторами для просторових задач Приклад 1.  Знайти кут між векторами  a  = {3; 4; 0} і  b  = {4; 4; 2}. Розв'язок:  Знайдемо скалярний добуток векторів: a · b  = 3 · 4 + 4 · 4 + 0 · 2 = 12 + 16 + 0 = 28. Знайдемо модулі векторів: | a | = √ 3 2  + 4 2  + 0 2  = √ 9 + 16  = √ 25  = 5 | b | = √ 4 2  + 4 2  + 2 2  = √ 16 + 16 + 4  = √ 36  = 6 Знайдемо кут між векторами: cos α  =  a  ·  b  =  28  =  14 | a | · | b | 5