Публікації

Показано дописи з 2023

Тестові завдання для групи № 22 з математики

Зображення
  Алгебра  1.“Найпростіші тригонометричні рівняння”  2.Обернені тригонометричні функції  3.  Формули додавання тригонометричних функцій 4. Формули зведення. Тригонометрія. 5.Радіанна міра кутів. Геометрія 1.Теорема Піфагора  2.Взаємне розміщення прямих у просторі.

Завдання контрольної роботи для груп №2,19,20

Зображення
 

Тестові завдання з геометрії для ІІ курсу

Зображення
  Тема 2: МНОГОГРАННИКИ 1. Многогранники. Призма та її елементи. 2. Піраміда та її елементи 3. Паралелепіпед    Тема 3:  ТІЛА ОБЕРТАННЯ 4. Циліндр та його елементи 5. Конус 6. Інтерактивна картка 7. Узагальнення і систематизація знань

Вписані і описані многокутники

Зображення
  21 березня Тема :   Вписані і описані многокутники Многокутник  називається  вписаним у коло , якщо всі його вершини належать колу. А коло називається  описаним навколо многокутника . Центром такого кола є точка перетину серединних перпендикулярів, проведених до всіх сторін многокутника. Правильним є обернене твердження:  якщо серединні перпендикуляри, проведені до всіх сторін многокутника, перетинаються в одній точці, то навколо даного многокутника можна описати коло . Многокутник називається  описаним навколо кола , якщо всі його сторони  дотикаються  до деякого кола, яке в свою чергу, називається  вписаним  у многокутник . Центр кола, вписаного в многокутник, є точкою перетину його бісектрис. Справедливе і обернене твердження:  якщо бісектриси кутів многокутника перетинаються в одній точці то в даний многокутник можна вписати коло . Вписані і описані многокутники Вписаний  – многокутник, усі вершини якого лежать на колі. Описаний  – многокутник, усі сторони якого є дотичними до ко

Звіт про роботу в міжатестаційний період з 2018 по 2023 рр.

 

Звіт про роботу в міжатестаційний період з 2018 по 2023 рр.

Зображення