Звіт про роботу в міжатестаційний період з 2018 по 2023 рр.