Публікації

Показано дописи з березень, 2021

Група №9 ( Матеріали і завдання до уроків 09.03-30.03)

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Урок №13-14  (09.03) Многогранники. Призма, її елементи. Пряма і правильна призми. Перерізи призми. Призма —  це многогранник, дві грані якого є рівними многокутниками,  що знаходяться в паралельних площинах, а інші грані — паралелограми. О снови  призми – це г рані, які знаходяться в паралельних площинах,  а інші грані —  бічн і гран і  призми. Залежно від основи призми бувають: —                  трикутними , —                  чотирикутними —                  шестикутними та ін. Призма з бічними ребрами, перпендикулярними її основам, називається  прямою призмою . Пряма призма називається правильною , якщо її основи — правильні многокутники.   В исот а призми  - це в ідстань між основами призми . Призма, бічні ребра якої не перпендикулярні основам, називається похилою призмою. Звер ніть  увагу!   Висота прямої призми збігається з боковим ребром. Висота похилої призми  — це перпендикуляр, проведений між основами призми. Часто перпендикуляр проводять з однієї з вершин в