Публікації

Показано дописи з квітень, 2020

Тематична контрольна робота №2.

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Тіла обертання Тема уроку:   Тематична контрольна робота №2. 1.     Висота циліндра дорівнює 10 см, а діаметр основи — 12 см. Закінчить речення так, щоб утворилось правильне твердження: «Циліндр утворений в результаті обертання прямокутника зі сторонами…»  А 10 см і 6 см навколо більшої зі сторін.  Б 10 см і 12 см навколо меншої зі сторін.  В 5 см і 12 см навколо меншої зі сторін.  Г 6 см і 5 см навколо більшої зі сторін.  2.     Яка геометрична фігура є перерізом кулі площиною?  А Коло  Б Круг  В Квадрат  Г Сфера   3.     Прямокутний трикутник з гіпотенузою 10 см обертається навколо катета завдовжки 6 см. Яка довжина радіуса основи конуса, утвореного в результаті цього обертання?  А 8 см  Б 6 см   В  5 см  Г  4 см   4.     Осьовим перерізом циліндра є квадрат, діагональ якого дорівнює см. Яка довжина радіуса циліндра?                                                  5.     Твірна конуса дорівнює 13 см, а діаметр 10 см. Знайдіть площу осьового

Тематична контрольна робота №2

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Перпендикулярність прямих і площин Тема уроку:   Тематична контрольна робота №2

Куля і сфера. Теорема про переріз кулі площиною. (урок 2)

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Тіла обертання Тема уроку:   Куля і сфера. Теорема про переріз кулі площиною. (урок 2) Задача

Розв'язування задач

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Перпендикулярність прямих і площин Тема уроку:   Розв'язування задач Тест «Перпендикуляр і похила» Малюнок до запитань №1,2,3. 1) Серед наведених на малюнку відрізків укажіть перпендикуляр.   SA   SB   CD   SC   SD 2) Серед наведених на малюнку відрізків укажіть проекцію похилої AS.   BS   AB   AC   CD 3) Вкажіть НЕ правильне твердження .   BC < BS   AB < AS   BC < SС   SC < SD З точки А до прямої проведено перпендикуляр АВ і похилу АС. Знайдіть: 4) похилу АС, якщо її проекція ВС дорівнює 12см, а перпендикуляр АВ=9см.   18см   15см   3см   корінь з 108 см 5) проекцію ВС похилої, якщо перпендикуляр АВ дорівнює 8см, а похила 17см   15см   корінь з 253 см   25 см   9см 6) перпендикуляр АВ, якщо АС=13 см, а її проекція ВС=12 см.

Узагальнення і сисиематизація знань про тіла обертання (ІІ курс)

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Тіла обертання Тема уроку:   Узагальнення і систематизація знань про тіла обертання   Давайте пригадаємо: –  Які геометричні тіла ми з вами вивчали?  (Многогранники і тіла обертання) –  Які многогранники ви можете назвати?  (Призма і піраміда) –   Які геометричні фігури відносять до тіл обер­тання? (Циліндр, конус, куля) –   Серед моделей геометричних тіл відберіть моделі тіл обертання. Назвіть ці тіла та їх елементи. Розгадайте кросворд 1.  Основа циліндра, конуса. 2.  Тіло, утворене обертанням півкола навколо його діаметра. 3.  Тіло, утворене обертанням прямокутного три­кутника навколо його катета. 4.  Найбільша хорда. 5.  Точка, рівновіддалена від усіх точок на колі. 6. Перпендикуляр, опущений з вершини пірамі­ди на площину основи. 7.  Відрізок, що з’єднує центр кулі з точкою на поверхні. 8.  Тіло, утворене обертанням прямокутника на­вколо його сторони. 9. Тіло, утворене обертанням півкруга навколо його діаметра. Відповіді на

Тематична контрольна робота (18)

ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Площі поверхонь  тіл обертання. Тема уроку:   Тематична контрольна робота 1.        Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, радіус основи якого дорівнює 7 см, а твірна – 5 см. 2.      Обчисліть площу бічної поверхні конуса, висота якого дорівнює 8 см, а радіус основи – 9 см. 3.      Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, висота якого дорівнює 14 см, а радіус основи – 4 см? 4.      Площа повної поверхні конуса дорівнює 200 p см 2 , а його твірна – 17 см. Знайдіть радіус конуса. 5.      У кулі на відстані 12 см від її центра проведено переріз, площа якого дорівнює 64 p см 2 . Знайдіть площу поверхні кулі. 6.      Чому  дорівнює радіус сфери, площа поверхні якої становить 100 p см 2 ?

Тематична контрольна робота

АЛГЕБРА Тема :   Початки теорії ймовірностей. Тема уроку:   Тематична контрольна робота http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/matematika-11-klas/kontrolna-robota-3-elementi-kombnatoriki-teor-yimovrnosteyi-matematichno-statistiki/kontrolna-robota-3-elementi-kombnatoriki-teor-yimovrnosteyi-matematichno-statistiki І ВАРІАНТ 1. Сформулюйте означення   і наведіть приклади а) випадкової події;                   б) неможливої події. 2. У скриньці з 13 кульок   - 3 червоні. Знайти ймовірність того, що навмання вибрана кулька :              а)   червона;              б) не червона. 3. Числа від   1   до   15   записані на окремих картках.   Вибирається навмання одна картка.   Яка ймовірність того, що записане на цій картці число: а)   ділиться на 5;                        б) ділиться на 11 або на 13? 4. На жетонах написані букви   О, Т, С, П, Р. Навмання по черзі витягують усі. Яка ймовірність того, що з букв, написаних на жетонах

Розв'язування задач

ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Паралельність прямих і площин Тема уроку:   Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U Г.П.Бевз, В.Г.Бевз Математика 10 кл  Параграф 27, № 993, № 995          https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10-klas-bevz-osvita.pdf

Розв'язування задач (І курс)

ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Паралельність прямих і площин Тема уроку:   Розв'язування задач https://www.youtube.com/watch?v=FzNkLk5BX8U Г.П.Бевз, В.Г.Бевз Математика 10 кл  Самостійна робота 7  (ст.205) https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/14-matematyka-10-klas/matematyka-10-klas-bevz-osvita.pdf

Відстані у просторі

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Перпендикулярність прямих і площин Тема уроку:   Відстані у просторі https://www.youtube.com/watch?v=5xaWIH8oPdo

Ортогональне проектування

Зображення
ГЕОМЕТРІЯ Тема :   Перпендикулярність прямих і площин Тема уроку:   Ортогональне проектування.   Https://www.youtube.com/watch?V=Hgr8C6QGaP4