Ортогональне проектування

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Перпендикулярність прямих і площин
Тема уроку: Ортогональне проектування.
 Https://www.youtube.com/watch?V=Hgr8C6QGaP4