Тематична контрольна робота №2.

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Тіла обертання
Тема уроку: Тематична контрольна робота №2.

1.    Висота циліндра дорівнює 10 см, а діаметр основи — 12 см. Закінчить речення так, щоб утворилось правильне твердження: «Циліндр утворений в результаті обертання прямокутника зі сторонами…» 

А 10 см і 6 см навколо більшої зі сторін. 
Б 10 см і 12 см навколо меншої зі сторін. 
В 5 см і 12 см навколо меншої зі сторін. 
Г 6 см і 5 см навколо більшої зі сторін. 

2.    Яка геометрична фігура є перерізом кулі площиною? 
А Коло 
Б Круг 
В Квадрат 
Г Сфера  

3.    Прямокутний трикутник з гіпотенузою 10 см обертається навколо катета завдовжки 6 см. Яка довжина радіуса основи конуса, утвореного в результаті цього обертання? 
А 8 см 
Б 6 см  
В 5 см 
Г 4 см  

4.    Осьовим перерізом циліндра є квадрат, діагональ якого дорівнюєсм. Яка довжина радіуса циліндра?        
                                       
5.    Твірна конуса дорівнює 13 см, а діаметр 10 см. Знайдіть площу осьового перерізу конуса. 

6.    Діаметр кулі дорівнює 8 см. Знайдіть площу перерізу кулі, що проходить через її центр.  
7. Циліндр і конус мають однакові висоти й однакові радіуси. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра (у см2), якщо     твірна конуса дорівнює см і утворює з площиною основи кут 45°.