Тематична контрольна робота

АЛГЕБРА
Тема : Початки теорії ймовірностей.
Тема уроку: Тематична контрольна робота
І ВАРІАНТ
1. Сформулюйте означення  і наведіть приклади
а) випадкової події;                  б) неможливої події.

2. У скриньці з 13 кульок  - 3 червоні. Знайти ймовірність того, що навмання вибрана кулька :          
  а)  червона;             б) не червона.

3. Числа від  1  до  15  записані на окремих картках.  Вибирається навмання одна картка.  Яка ймовірність того, що записане на цій картці число:
а)  ділиться на 5;                       б) ділиться на 11 або на 13?

4. На жетонах написані букви  О, Т, С, П, Р. Навмання по черзі витягують усі. Яка ймовірність того, що з букв, написаних на жетонах, складеться слово «СПОРТ»?

5. У класі 16 дівчат і 12 хлопців. Для участі в змаганнях навмання вибирають команду з 8 учнів. Яка ймовірність того, що серед них буде 5 дівчат і 3 хлопці?

ІІ ВАРІАНТ
1. Сформулюйте означення  і наведіть приклади
а) вірогідної події;                   б) протилежних подій.

2. У папці із 7 зошитів 2 у клітинку. Знайдіть ймовірність того, що навмання вибраний зошит:             
 а) у клітинку;                   б) не в клітинку.

3. Числа від  7  до  25  записані на окремих картках. Вибирається навмання одна картка. Яка ймовірність того, що записане на цій картці число:
а) двоцифрове;                              б) ділиться на  7  або  на  9?

4. На жетонах написані букви  О, У, С, Л, Б, Г. Навмання по черзі витягують усі. Яка ймовірність того, що з букв, написаних на жетонах складеться , слово  «ГЛОБУС»?

5. У бригаді  4  електрики  і  9  малярів. Навмання створюють бригаду із  7 майстрів.  Яка ймовірність того,  що серед них буде  2 електрики  і 5  малярів?