Розв'язування задач. (Площі поверхонь тіл обертання)

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Площі поверхонь  тіл обертання.
Тема уроку: Розв'язування задач