Ознака паралельності площин

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Паралельність прямих і площин
Тема уроку: Ознака паралельності площин
Домашнє завдання