Публікації

Показано дописи з січень, 2021

Зображення прострових фігур на площині

Зображення
  ГЕОМЕТРІЯ Тема :     Паралельність прямих і   площин у просторі.  Тема уроку:   Зображення прострових фігур на  площині    Ми почали вивчати стереометрію – геометрію у просторі. Як завжди нам необхідно вміти зображувати геометричні фігури, причому всі креслення ми і досі  виконуємо на площині (на сторінці зошита, на дошці тощо). Яким чином  просторову фігуру (наприклад, куб) можна «вкласти» до площини?  Для розв'язання цієї задачі приймається метод паралельного проектування. З'ясуємо його суть на прикладі найпростішої  геометричної фігури – точки.     Нехай дано довільну площину α, точку А  і пряму h, яке перетинає площину α.  Проведемо через точку А пряму, яка паралель­на h, вона перетинає площину α у деякій точці А1. Знайдену таким способом точку А; називають паралельною проекцією точки А на площину α у напря­мі h. Пряму h називають проектуючою прямою , площину α — площиною проекцій.   Щоб побудувати проекцію будь-якої фігу­ри, потрібно спроектувати на площину проекції кож

Взаємне розміщення прямої і площини

Зображення
   ГЕОМЕТРІЯ Тема :     Паралельність прямих і   площин у просторі.  Тема уроку:   Взаємне розміщення прямої і площини  Як можуть розташовуватися в просторі пряма і площина? Ви вже знаєте як можуть розміщуватися дві різні прямі. Вони можуть: перетинатися, бути паралельними, бути мимобіжними. Як можуть розташовуватися в просторі пряма і площина?  Розгляньте малюнок та опишіть можливі варіанти 

Ознака паралельності прямих. Розв’язування задач.

Зображення
  ГЕОМЕТРІЯ Тема :     Паралельність прямих і   площин у просторі.  Тема уроку:   Ознака паралельності прямих.  Розв’язування задач. Однією з основних фігур у просторі, як і на площині, є пряма. Ви вже знаєте, як можуть розташовуватися прямі на площині. З'ясуємо, яким може бути розташування двох прямих у просторі. Означення.  Дві прямі в просторі називаються   паралельними, якщо вони лежать в одній площині   і не перетинаються.        Як бачимо, з означення випливає ще один спосіб побудови площини.       Через дві паралельні прямі завжди можна побудувати   єдину площину.      Отже, у просторі, як і на площині, прямі можуть перетинатися або бути паралельними, тоді вони лежать в одній площині. Відшукайте на каркасній моделі прямокутного паралелепіпеда   прямі, які не перетинаються і не лежать в одній площині? (Такі прямі є – це прямі АВ і D 1 D ,   прямі BC і A 1 A …. Вони паралельні? (Ні, оскільки не лежать в одній площині.) Ці прямі називаються  мимобіжними. Як би ви сформулюва