Тестові завдання для групи № 22 з математики

 Алгебра 

1.“Найпростіші тригонометричні рівняння” 

2.Обернені тригонометричні функції 

3. Формули додавання тригонометричних функцій

4. Формули зведення. Тригонометрія.

5.Радіанна міра кутів.

Геометрія

1.Теорема Піфагора 

2.Взаємне розміщення прямих у просторі.