Кут між векторами. Скалярний добуток векторів. Розв’язування задач.

 ГЕОМЕТРІЯ

Тема :  Координати і вектори в просторі

Тема уроку: Кут між векторами. Скалярний добуток векторів. Розв’язування задач.

Означення.
 Кутом між двома векторами, відкладеними від однієї точки, називається найкоротший кут, на який потрібно повернути один з векторів навколо свого початку до положення співнаправленості з іншим вектором.Основне співвідношення.
 Косинус кута між векторами дорівнює скалярному добутку векторів, поділеному на добуток модулів векторів.

Формула обрахунку кута між векторами

cos α a·b
|a|·|b|

Приклади обрахунку кута між векторами для просторових задач

Приклад 1. Знайти кут між векторами a = {3; 4; 0} і b = {4; 4; 2}.

Розв'язок: Знайдемо скалярний добуток векторів:

a·b = 3 · 4 + 4 · 4 + 0 · 2 = 12 + 16 + 0 = 28.

Знайдемо модулі векторів:

|a| = √32 + 42 + 02 = √9 + 16 = √25 = 5
|b| = √42 + 42 + 22 = √16 + 16 + 4 = √36 = 6

Знайдемо кут між векторами:

cos α a · b = 28 = 14
|a| · |b|5 · 615
Приклад 2. Знайти кут між векторами a = {1; 0; 3} і b = {5; 5; 0}.

Розв'язок: Знайдемо скалярний добуток векторів:

a·b = 1 · 5 + 0 · 5 + 3 · 0 = 5.

Знайдемо модулі векторів:

|a| = √12 + 02 + 32 = √1 + 9 = √10
|b| = √52 + 52 + 02 = √25 + 25 = √50 = 5√2

Знайдемо кут між векторами:

cos α = a · b = 5 = 1 = 5 = 0.1√5
|a| · |b|10 · 5√22√510

Формула скалярного добутку векторів для просторових задач

У випадку просторової задачі скалярний добуток векторів a = {ax ; ay ; az} і b = {bx ; by ; bz} можна знайти скориставшись наступною формулою:

a · b = ax · bx + ay · by + az · bz

Приклад обрахунку скалярного добутку векторів для просторових задач

Приклад 1. Знайти скалярний добуток векторів a = {1; 2; -5} і b = {4; 8; 1}.

Розв'язок: a · b = 1 · 4 + 2 · 8 + (-5) · 1 = 4 + 16 - 5 = 15.