Розв’язування показникових рівнянь.

АЛГЕБРА

Тема : Показникова і логарифмічна функції.

Тема уроку: Розв'язування показникових рівнянь.