Логарифм числа.Основні логарифмічні тотожності.Тотожні перетворення логарифмічних виразів.

 АЛГЕБРА

Тема : Показникова і логарифмічна функції.
Тема уроку: Логарифм числа.Основні логарифмічні тотожності.Тотожні перетворення логарифмічних виразів.