Корінь n-го степеня і його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня. Найпростіші перетворення коренів. Дії над коренями.

 АЛГЕБРА

Тема : Функції, їхні властивості і графіки.
Тема уроку: Корінь n-го степеня і його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня. Найпростіші перетворення коренів. Дії над коренями.
Домашнє завдання: 
1. Вивчіть визначення і формули.
2. Пройдіть тестування  
https://forms.gle/spLgYoLseBi6WBFbA