Взаємне розміщення прямих у просторі.

 ГЕОМЕТРІЯ

Тема :  Паралельність прямих і  площин у просторі. 

Тема уроку: Взаємне розміщення прямих у просторі.

Із курсу планіметрії відомо, що дві прямі, які лежать у площині, можуть перетинатися або не мати спільних точок. Якщо дві прямі ле­жать в одній площині і не мають спільних точок, то вони називаються паралельними. У просторі дві різні прямі або перетинаються, або не пе­ретинаються. Проте другий випадок допускає дві можливості: прямі ле­жать в одній площині або прямі не лежать в одній площині.

Прямі, які не перетинаються і лежать в одній площині, називають паралельними. А дві прямі, які не перетинаються і не лежать в одній площині, називають мимобіжними.

На малюнку прямі a і b - мимобіжні


Отже, дві прямі а і b у просторі можуть: перетинатися, бути паралель­ними, бути мимобіжними.

на мал.а  - прямі перетинаються, 
на мал.б  - прямі паралельні, 
на мал.в  - прямі мимобіжні. 
Розв'язування задач

Задача 3.

     Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1 


а) Чи перетинаються прямі АА1 і ВВ1? А1В1 і D1C1? Як назива­ються ці прямі?

б) Чи перетинаються прямі AD і ВВ1? АВ і DD1? Як називаються ці прямі?

в) Чи можна провести площину через пря­мі AD і DB1? A1D1 і C1D1? AD і ВВ1? АА1 і DВ1 ? АА1 і DD1 ?

 Написати відповіді на запитання задачі 3 в зошит(малюнок обов'язково)