Множин та підмножина. Упорядкована множина. Перестановки, розміщення, комбінації.

 АЛГЕБРА

Тема 3: Елементи комбінаторики
Урок 13-14 Множин та підмножина. Упорядкована множина. Перестановки, розміщення, комбінації.