Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди.

Піраміда
ОзначенняПірамідою називається многогранник, який складається з плоского многокутника - основи піраміди, точки, що не лежить у площині основи, - вершини піраміди та усіх відрізків, які сполучають вершину з точками основи. 

Означення. Відрізки, які сполучають вершину піраміди з вершинами основи, називаються бічними ребрами.

Поверхня піраміди складається з основи і бічних граней. Кожна бічна грань – трикутник. Одна з його вершин – вершина піраміди, а протилежна сторона - сторона основи піраміди.

Означення Висотою піраміди називається перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину основи.Теорема. Площина, яка паралельна основі піраміди й перетинає її, відтинає подібну піраміду. 


Правильна піраміда

ОзначенняПіраміда називається правильною, якщо її основою є правильний многокутник, а основа висоти збігається з центром цього многокутника 

ОзначенняВіссю правильної піраміди називається пряма, яка містить її висоту 

Очевидно, у правильної піраміди бічні ребра рівні, отже, бічні грані є рівними рівнобедреними трикутниками.

Означення Висота бічної грані правильної піраміди, проведена з її вершини, називається апофемою 


Зрізана піраміда


Означення Частина піраміди, яка утворюється шляхом відтинання деякої частини площиною, яка паралельна площині основи називається зрізаною пірамідою

ОзначенняГрані зрізаної піраміди, які лежать у паралельних площинах називаються основами піраміди; решта граней називаються бічними гранями.

Основи зрізаної піраміди - подібні (більше того - гомотетичні) многокутники, бічні грані - трапеції.

Означення Зрізана піраміда, яку дістають з правильної піраміди, також називається правильною.

Бічні грані правильної зрізаної піраміди - рівні рівнобічні трапеції

Означення Висоти бічних граней правильної зрізаної піраміди називаються апофемами.

Формула для обчислення об'єму піраміди 

V=31Sh     де S — площа основи, h— висота пірамиди.

Формула для обчислення об'єму зрізаної піраміди

Формула нахождения объема усеченной пирамиды через основания и высоту. Формула знаходження об'єму усіченої піраміди через основи і висоту.

H - висота піраміди.

S1 - площа нижньої основи

S2 - площа верхньої основи.