ІІ КУРС Геометрія (для групи №2,11,19,20)


Тема: Многогранники.

Многогранники. Призма, її елементи. Пряма і правильна призми.Перерізи призми


Площі бічної і повної поверхонь призми. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Властивості паралелепіпеда. http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3209&chapterid=831


Розв´язування задач. Тест- контроль.


Піраміда,її елементи. Правильна піраміда.Теорема про переріз піраміди площиною, паралельною її основі. Площа бічної поверхні піраміди.


Поняття про правильні многогранники.