Основні поняття теорії ймовірностей.Операції над подіями. Ймовірність суми несумісних подій.

АЛГЕБРА
Тема : Початки теорії ймовірностей.
Тема уроку: Основні поняття теорії ймовірностей. Операції над подіями. Ймовірність суми несумісних подій. 
http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3242