Об'єм піраміди. Об'єм зрізаної піраміди.

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Об’єми геометричних тіл.
Тема уроку: Об'єм піраміди. Об'єм зрізаної піраміди.