Паралелепіпед : тест-контроль


1.Паралелепіпедом називають призму, основою якої є
А.    Ромб.
Б.    Паралелограм.
В.    Трапеція.
Г.    Коло.
Д.    Трикутник.

2.Скільки граней має паралелепіпед?
А.    Чотири.
Б.    Вісім.
В.    Шість.
Г.    Дві.
Д.    Безліч.

3.Скільки вершин має паралелепіпед?
А.    Дві.
Б.    Чотири.
В.    Шість.
Г.    Вісім.
Д. Десять.

4.Скільки бічних граней має паралелепіпед?
А.    Дві.
Б.    Три.
В.    Чотири.
Г.    П`ять.
Д.    Шість.
5.Скільки основ має паралелепіпед?
А.    Одну.
Б.    Дві.
В.    Три.
Г.    Чотири.
Д.    Безліч.

6.Які грані паралелепіпеда називають протилежними?
А.    Що перпендикулярні.
Б.    Що мають безліч спільних вершин.
В.    Що не мають спільних вершин.
Г.    Що рівні.
Д.    Що перетинаються.

7.Протилежні грані паралелепіпеда:
А.    Паралельні і мають різні площі.
Б.    Перпендикулярні.
В.    Перетинаються.
Г.    Паралельні і рівні.
Д.    Рівні і перпендикулярні.

8.Діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці та:
А.   їх безліч.
Б.   точкою перетину діляться навпіл.
В.   їх дві.
Г.   рівні.
Д.  мають різну довжину.

9. У прямокутному паралелепіпеді квадрат будь-якої діагоналі дорівнює:
А.   Сумі квадратів лінійних розмірів
Б.   Добутку трьох його вимірів.
В.   Сумі квадратів трьох його вимірів.
Г.   Частці його лінійних розмірів.
Д.   Різниці квадратів його вимірів.

10.Вимірами прямокутного   паралелепіпеда називають: 
А.  Довжини ребер.
Б.  Довжини непаралельних ребер.
В.  Довжини ребер, що мають спільну вершину .
Г.  Довжини паралельних ребер.
Д.  Довжини ребер, що не мають  спільної точки.

11.Якщо ребро куба дорівнює3 см, то його площа поверхні дорівнює:
А.  9 кв.см
Б.  36 кв.см
В.   54 кв.см
Г.   27 кв.см
Д.   3 кв.см