Вимірювання кутів

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Перпендикулярність прямих і площин
Тема уроку: Вимірювання кутів
https://subject.com.ua/lesson/mathematics/10klas_1/37.html