КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОМЕТРІЇ на тему «Многогранники»


Варіант 1

1.Бічне ребро похилої призми дорівнює 15см і нахилене до площини основи під кутом 30о Знайдіть висоту призми.

2.Знайдіть площу діагонального перерізу прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 6 см, а сторони основи –  12см і 16 см.

3.Знайдіть лінійні розміри прямокутного паралелепіпеда, якщо сума усіх його ребер дорівнює 180 см, а лінійні розміри відносяться як 4:5:6

4.Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а бічна грань утворює з площиною основи кут 45о  Знайдіть сторону основи піраміди.

Варіант 2
1.Бічне ребро похилої призми дорівнює  15 см і утворює з висотою призми кут30о. Знайдіть висоту призми.

2.Знайдіть площу діагонального перерізу прямокутного паралелепіпеда, висота якого дорівнює 12 см, а сторони основи –  8см і 6 см.

3.Знайдіть ребра прямокутного паралелепіпеда, якщо їх довжини відносяться як 2:6:9, а діагональ паралелепіпеда дорівнює 33 см.

4.Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 4 см, а бічна грань утворює з площиною основи кут 60о. Знайдіть сторону основи піраміди.