Об’єм циліндра. Розв’язування задач.

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Об’єми геометричних тіл.
Тема уроку: Об’єм циліндра. Розв’язуваннязадач.