Об'єм конуса.


ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Об’єми геометричних тіл.
Тема уроку: Об'єм конуса. Розв'язування задач. 
Для початку давайте пригадаємо,  що таке конус? Які елементи конуса ви можете назвати?
Намалюйте конус, позначте на малюнку його вершину, радіус, висоту. Запишіть формулу для обчислення об'єму конуса
Розв'язування задач