Узагальнення і сисиематизація знань про тіла обертання

ГЕОМЕТРІЯ
Тема : Тіла обертання
Тема уроку: Узагальнення і сисиематизація знань про тіла обертання 
Давайте пригадаємо:
–  Які геометричні тіла ми з вами вивчали? (Многогранники і тіла обертання)
–  Які многогранники ви можете назвати? (Призма і піраміда)
–  Які геометричні фігури відносять до тіл обер­тання?(Циліндр, конус, куля)
–   Серед моделей геометричних тіл відберіть моделі тіл обертання. Назвіть ці тіла та їх елементи.


Розгадайте кросворд

1. Основа циліндра, конуса.
2. Тіло, утворене обертанням півкола навколо його діаметра.
3. Тіло, утворене обертанням прямокутного три­кутника навколо його катета.
4. Найбільша хорда.
5. Точка, рівновіддалена від усіх точок на колі.
6.Перпендикуляр, опущений з вершини пірамі­ди на площину основи.
7. Відрізок, що з’єднує центр кулі з точкою на поверхні.
8. Тіло, утворене обертанням прямокутника на­вколо його сторони.
9.Тіло, утворене обертанням півкруга навколо його діаметра.

Розв’язування задач
1. Прямокутник зі сторонами 5см і 6см обертається навколо меншої із сторін. Дайте якомога більше інформації про утворене тіло обертання.

2. Прямокутний трикутник з катетами 3см і 4см обертається навколо більшого із катетів. Дайте якомога більше інформації про утворене тіло обертання.


3. Півкруг обертається навколо свого діаметра довжиною 6 см. Дайте якомога більше інформації про утворене тіло обертання.

Письмово дайте відповіді на запитання тесту
Варіант  – 1
1.Переріз кулі площиною є …
А) кругом      Б) півкругом    В) колом    Г) сферою    Д) еліпсом
                                                                                             
2. Конус – це тіло, утворене в результаті обертання …
А) прямокутного трикутника навколо одного з катетів
Б) прямокутного трикутника навколо гіпотенузи                    
В) прямокутника навколо однієї з його сторін
Г) трикутника навколо однієї зі сторін             
Д) правильного трикутника навколо однієї зі сторін
                                                                            
3. Куля – це тіло, утворене в результаті обертання …
А) прямокутного трикутника навколо одного з катетів
Б) прямокутного трикутника навколо гіпотенузи                     
В) прямокутника навколо однієї з його сторін 
Г) півкруга навколо його діаметра                    
Д) півкола навколо його діаметра
                                                                                              
4. Якщо АВ і СК – твірні циліндра, то вони …
А) мимобіжні  
Б) перпендикулярні                  
В) паралельні 
Г) перетинаються
Д) інша відповідь

5.  Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см, а висота циліндра – 8 см. Знайдіть діаметр основи циліндра.
А) 5см       Б) 6см       В) 8см       Г) 10 см      Д) 12см

6. Відрізок, який з’єднує вершину конуса з точками кола основи
А) радіус   Б) твірна   В) хорда   Г) вісь     Д) висота

7. Перпендикуляр, опущений з вершини конуса на площину основи
А) радіус   Б) твірна   В) хорда   Г) діаметр    Д) висота

8. Геометрична фігура, що лежить в основі циліндра
А) прямокутник   Б) трикутник   В) круг    Г) паралелограм  Д) квадрат

Варіант – 2
1.Переріз сфери площиною є …
А) кругом        Б) півкругом    В) колом      Г) кулею   Д) еліпсом
                                                                                                     
2. Циліндр – це тіло, утворене в результаті обертання …
А) прямокутного трикутника навколо одного з катетів           
Б) прямокутного трикутника навколо гіпотенузи                    
В) прямокутника навколо однієї з його сторін
Г) трикутника навколо однієї зі сторін             
Д) прямокутника навколо діагоналі
                                                                            
3. Зрізаний конус – це тіло, утворене в результаті обертання …
А) прямокутного трикутника навколо одного з катетів
Б) прямокутного трикутника навколо гіпотенузи                     
В) прямокутника навколо однієї з його сторін 
Г) прямокутної трапеції навколо меншої бічної сторони          
Д) квадрата навколо його сторони
                                                                             
4. Якщо SB і SК – твірні конуса, то вони …
А) мимобіжні  
Б) перпендикулярні                  
В) паралельні 
Г) перетинаються
Д) інша відповідь

5. Діаметр основи циліндра дорівнює 12 см, а діагональ осьового перерізу – 13 см. Знайдіть висоту циліндра.
А) 6 см    Б) 5 см    В) 7 см      Г) 10 см     Д) 11 см

6. Точка, що не належить основі конуса
А) вершина     Б) основа      В) кут     Г) бісектриса    Д) хорда

7. Пряма, що містить висоту циліндра
А) бічне ребро    Б) висота     В) вісь      Г) діагональ     Д) сторона

8. Трикутник, який утворюється при перерізі конуса площиною, що проходить через його вісь
А) рівнобедрений  Б) прямокутний  В) гострокутний  Г) різносторонній