КОНТРОЛЬНА РОБОТА З АЛГЕБРИ І курс

АЛГЕБРА
Тема : Тригонометричні функції
Тема уроку: Тематична контрольна робота
https://fizmat.7mile.net/algebra-10/16-tematychna-kontrolna.htm